Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Нашият екип

Петя Евтимова

Ръководител на eкипа за управление на ДОМИНО

Петя Евтимова е професионалист със значителен опит в областта на държавното управление, правото, образованието, международните отношения и управлението на проекти.

Заемала е поста заместник-министър на труда и социалната политика (2014) и заместник-министър на образованието и науката (2010-2013). Била е председател на Националната комисия за признаване на висше образование, придобито в чужбина (2010-2013) и на Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти (2010-2013). Преди това е работила като юридически експерт и началник на отдел „Международно право” в Министерството на образованието и науката. Притежава магистърска степен по право. Владее свободно английски език.

От март 2015 година Петя Евтимова е ръководител на Екипа за управление на проект ДОМИНО.

Николай Георгиев

Експерт "Дуално образование"

Експерт по професионално образование и обучение с доказан опит в областта на организацията и управление на образованието.  Има магистърска степен по Европеистика от Факултета по социални науки на Университета Масарик, гр. Бърно, Чехия. Притежава практически опит в осъществяването на международни образователни програми и проекти.

От март 2015 година Николай е eксперт дуално обучение към Екипа за управление на проект ДОМИНО.

Полина Златарска

Експерт "Връзки с бизнеса"

В екипа за управление на проект ДОМИНО Полина Златарска отговаря за координацията и подпомагането на бизнеса за включване в дуалното обучение. Професионалният й опит е в сферата на междуправителственото сътрудничество, подпомагане на инвеститори и управление на проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС.

Полина е бакалавър по икономика и магистър по европеистика от СУ „Св. Климент Охридски“.

Ива Тончева

ПР & комуникации

Ива Тончева е завършила журналистика във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Има дългогодишна журналистическа практика в Българската телеграфна агенция и Българската редакция на Би Би Си. От 2009 година работи като ПР и комуникационен експерт по проекти в ключови за България сфери: устойчиво развитие, съдебна реформа, социално включване, опазване на природата.

Експерт по ПР и комуникации към Посолството на Швейцария и Българо-швейцарската програма за сътрудничество.  ПР и комуникации към ДОМИНО от началото на 2016 година.