Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Форум за дуално образованиеФорумът за дуално образование координира участието на всички заинтересовани страни в прилагането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, смесени камари, местни институции и неправителствения сектор.

Основната цел на Форума за дуално образование е да допринесе за успешната реформа на българското професионално образование.

Форум-подходът гарантира равнопоставено участие на всички заинтересовани страни в изпълнението на ДОМИНО. Той се основава на методологията, разработена от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и български експерти за водене на структурирани дискусии между широк кръг от заинтересовани страни. Целта е всички свързани партньори да влязат в структуриран диалог и да постигнат решение, приемливо за всички и прието с консенсус.

Учредителното заседание на форума на 16 септември 2015 г. бе открито от тогавашния министър на образованието и науката проф. Тодор Танев и държавния секретар за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария Мауро Дел`Амброджо.

Форумът за дуално образование се организира съвместно от Екипа за управление на проекта и Българо-швейцарската търговска камара.

Вижте подробна информация за форума