Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Представяне на ДОМИНО на регионален форум

22 май, 2019


Навлизането на дуалното образование и ролята на проекта ДОМИНО  ще бъдат представени от ръководителката на проекта Петя Евтимова на дискусионен форум в Добрич, посветен на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и образованието, организиран на 22 май.