Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Швейцарски експерт: ДОМИНО е изключително добре работещ проект

3 януари, 2018 Новини


ДОМИНО е изключително добре работещ проект заради силните си и ангажирани с проекта български партньори. Още от самото му начало има плодотворно и творческо партньорство между България и Швейцария. Мнението е на Ханспетер Танер, старши консултант по професионално образование към Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение (SFIVET), който често посещава България за срещи и обучения по ДОМИНО.

Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение е швейцарския партньор в проекта ДОМИНО. Институтът оказва подкрепа на българските партньори за опознаването на швейцарската система за професионално образование и за най-правилното използване на швейцарската методология. Адаптирането й към българската система беше в началото основната работа на Института, но постепенно ролята му се разраства и сега е повече наблюдателска и консултантска. Следващата стъпка на сътрудничеството, която предстои, е подготовката на заключителните изпити, в които ще участват не само училищата, а и фирмите.

Швейцарската система за професионално образование има три главни аспекта, като и трите са риложими в България: ангажираността на заинтересованите страни (публично-частно партньорство), доброто име на професионалното образование сред населението и гъвкавостта на системата („няма образователна програма без достъп до последващо обучение“ или казано с други думи „няма задънена улица“). Пропускливостта на системата в България е на доста високо ниво, като професионалните гимназии са в центъра на системата за професионално обучение и всеки ученик излиза от училище с диплома, а това му отваря вратите към следващите степени на професионалното образование, обяснява Ханспетер Танер. И ако родителите осъзнаят, че това е предимство, то и престижът на дуалната форма на професионално образование автоматично ще се увеличи.

ДОМИНО има успех в по-тясното свързване на учебните програми с практиката и това е резултат от огромните усилия на българските партньори в проекта, обяснява швейцарският експерт. От друга страна, количественото развитие надхвърля предварителните очаквания, особено бройките на училищата и фирмите, които участват в ДОМИНО.

И макар ДОМИНО да е извънредно добре работещ проект, той е изправен пред редица предизвикателства, от които швейцарския експерт откроява две. Според него приносът на частните компании трябва да се увеличи. Сега фирмите често са доволни от възможността да получат квалифицирана работна ръка и възприемат ДОМИНО с отворени обятия. Но когато стане дума да се вложат средства, ентусиазмът бързо спада. От самото си начало, обаче, професионалното образование не е безплатно. Наставниците трябва да бъдат изпратени на курс, трябва да отделят от работното си време да обучават учениците. Възприемането на факта, че дуалното образование изисква голяма подкрепа от фирмите, е все още предизвикателство за частния сектор, според Ханспетер Танер. Второто предизвикателство пред ДОМИНО е свързано устойчивостта на извършената досега работа, която е все още крехка. Ако бъде разширен обхватът на проекта, трябва да има съответната институция на национално ниво, както и новатори, които направляват и развиват процесите с високо качество. Според швейцарския експерт четирите години, за които ДОМИНО е разчетен като проект, не са достатъчни да има самостоятелно действащ процес.

Много страни в света са заинтересовани от швейцарската система за дуално образование поради безусловно положителното й влияние върху трудовия пазар. Но това положително въздействие може да бъде постигнато, когато са задвижени много фактори, действащи балансирано. Имам съмнения, че швейцарската система за професионално образование е подходяща за много страни в света поради това, че академичния подход в професионалното образование, например, е прекалено доминиращ. И затова в такива случаи бих препоръчал да са подсили практическата база, която получават студентите, казва Ханспетер Танер. Но за страна като България, където има силни индустриални традиции и където училищната система дава добро базова образование, виждам чудесни възможности  за въвеждането на дуалното образование.

Отговаряйки на въпроса как вижда дуалното образование в България през 2020 година, Ханспетер Танер каза:  добре работещо, подкрепено от законодателството по нужния начин, с нарастваща популярност сред потенциалните ученици и техните родители.  Както и подкрепено от бизнес, който има желание да играе своята важна роля в добре установената система на средното образование. И разбира се, няма никакво съмнение, че опитът, който България трупа с ДОМИНО, може да бъде от голяма полза за други балкански страни.

 

Ханспетер Танер (66) е швейцарски експерт с голям опит в дуалното образование. Завършил е машинно инженерство в Университута за приложни науки в Берн, работил е дълги години за Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение (SFIVET), партньор на проекта ДОМИНО.

Съветник и преподавател по дуално образование със задълбочен и дълъг опит в консултиране, преподаване и обучение на обучаваните в Института, както и на учители. Има опит в проекти за дуално образование по швейцарски модел „учене чрез работа“ в Индия, Южна Африка и Словакия.

Един от швейцарските консултанти на проекта ДОМИНО за навлизането на дуалното образование в България.