Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Първите ученици с практика в Елкабел АД издържаха успешно изпитите си

7 юни, 2019 Новини


На 3 и 4 май 2019 година се проведоха Държавните изпити по практика на професията и специалността за учениците от Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас. Учениците са част от проекта ДОМИНО на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството“ провеждаха своята производствена практика в реална работна среда в  бургаския кабелен завод Елкабел в продължение на две години. Програмата предвижда първата година учениците да имат един работен ден, а втората година два работни дни в седмицата.

Младите специалисти Красимир Aврамов, Михаил Мавродиев и Станислав Азов работеха в електроработилницата под вещото наставничество на инж. Чолаков и с помощта на всички други електротехници от звеното  в завода придобиха умения и знания, които им дадоха възможност да се справят много добре с поставените им задачи на държавния изпит. Техен наблюдаващ учител е инж. Момчилова, която също работи в тясно сътрудничество със специалистите на Елкабел АД.

Изпита премина успешно с демонстрация на изработените схеми и допълнителни въпроси към зрелостниците. Изпитващата комисия бе в състав: инж. Момчилова, инж. Колева, старши учител в Професионалната гимназия и инж. Чолаков техен наставник в Елкабел АД.

Елкабел АД е една от компаниите в Бургаска област, която подкрепя дуалното обучение по професията електротехник в рамките на проекта ДОМИНО.