Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Обучение по ДОМИНО за изпитите в дуалното образование

16 ноември, 2018 Новини


От 13 до 15 ноември проектът ДОМИНО организира обучение за български експерти, участващи в работната група за подготовката на изпитите в дуалното образование. Обучението бе водено от двама експерти от Швейцарския федерален институт за професионално образование (SFIVET), партньор на проекта.

Най-полезно в обучението бяха конкретните примери по подготовката, организацията и провеждането на изпитите в професионалното образование, споделя Цветелина Стойкова, директор на  Професионалнатагимназия по механотехника – Плевен. Полезни са нея са били и дискусиите за въвеждането и в България на възможността ученици с по-големи умения и успехи да се явяват за най-високата степен на изпит, организиран по дипломен проект.

И Валентина Георгиева  от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н.Й. Вапцаров“ – София намира за полезен швейцарския опит за начина на провеждането на изпитите и процедурите, които трябва да се спазват. Що се отнася до България според нея изпитът по теория е добре организиран и провеждан, нужно е обаче усъвършенстване на практическия изпит, затова и споделеният швейцарски опит е бил много полезен. Дуалната система на образование работи в България добре, споделя Валентина Георгиева. Нужна е обаче по-голяма ангажираност от страна на бизнес-средите.

Същата оценка споделя и Томас Майер от Швейцарския федерален институт за професионално образование (SFIVET), един от обучителите. Следващата и важна стъпка в развитието на дуалното образование в България е въвличането на професионалните бизнес асоциации.  В сравнение с Швейцария системата в България е все още твърде ориентирана към учителите и училищата и това определя тенденцията да е твърде фокусирана върху теоретичното обучение, а не това е целта на дуалното обучение. Програмата за дуално образование трябва да е по-скоро насочена към практиката, а не толкова към теорията, казва Томас Майер. Когато бизнес организациите са по-тясно свързани с дуалното образование, това автоматично го прави по-практически ориентирано. В дуалната система за професионално образование е нужна толкова теория, колкото трябва да  бъде вникнато в работните процеси и да бъдат изпълнявани професионалните задължения, споделя швейцарският експерт.

Участието на швейцарските компании в системата на дуалното образование е и въпрос на имидж, потвърждава Томас Майер. Но не само. Когато участват в системата на дуалното обучение, фирмите влизат в своеобразен кръг на иновациите: печелят от иновации и обмяната на знания. И още: понеже стоят по-близо до трудовия пазар, промените и търсенето там, могат да оказват влияние върху процесите, казва швейцарският експерт. Научни изследвания на SFIVET показват, че фирмите, които имат ученици-стажанти, печелят, по-конкретно от икономическа гледна точка.

През март 2019 година проектът ДОМИНО планира още едно обучение по темата за изпитите в дуалната система на образование.