Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Обучение за учители по ДОМИНО

9 юли, 2018 Новини


Четиридневно обучение за учители по ДОМИНО започна днес в Царево, организирано по проекта. В обучението участват 20 учители по различни професионални направления от професионални гимназии в страната – партньори по ДОМИНО.

Обучението се води от експерти от Швейцарския Федерален институт за професионално образование и обучение, както и от български национални експерти по дуално образование. В обучението също така участват и трима експерта от Министерството на образованието и науката, Дирекция „Професионално образование и обучение“.

Фокусът на обучението е върху ролята и дейностите на учителите като свързващо звено между училището и фирмата (образователни партньори).

Обучението засяга теми като развиване на умения за ефективна комуникация с ученици, родители и наставници, свързани с ползите от дуалното образование; идентифициране на ежедневните предизвикателства в преподаването и разработване на набор от различни адекватни мерки; планиране на резултатите от обучението според различни ситуации в учебния процес.