Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

ДОМИНО I

30 ноември, 2022


Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската система за професионално образование“ (ДОМИНО), финансиран в рамките на швейцарския принос за разширяването на България, приключи през ноември 2019 г. Проектът успя да постигне значителни резултати с 93-ма ученици завършели дуални професионални гимназии. Понастоящем 70% от тези ученици са наети на работа в предприятията, в които са преминали стажа си, а останалите са се насочили към висше образование. Устойчивостта на проекта ДОМИНО беше осигурена от партньорските училища за професионално образование и обучение, които разшириха дуалните си паралелки, следвайки модела, въведен от проекта. Така косвено общият брой на учениците от професионалните гимназии включени в дуално обучение достигна 2 415 (466 през 2018/2019 г. и 815 през 2019-2020 г.).

Проект „Интегриране на дуалното професионално образование и обучение (ДПОО) в България“ е планиран като продължение в рамките на втората Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (2022 – 2029 г.).