Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Дискусии за дуалното образование

22 май, 2019 Новини


Навлизането на дуалното образование и ролята на проекта ДОМИНО бяха представени от ръководителката на проекта Петя Евтимова на дискусионен форум в Добрич, посветен на възможностите за подобряване на взаимодействието между бизнеса и образованието, организиран на 22 май.

Вижте тук презентацията на Петя Евтимова

Форумът, съорганизиран от Община Добрич и местната Стопанска камара, бе открит от кмета на гр. Добрич Йордан Йорданов. В дискусиите се включиха повече от 60 участници – представители на местния бизнес, директори на професионални гимназии, неправителствени организации и др.

Председателят на БСК Радосвет Радев направи анализ на актуалната ситуация на пазара на труда, а председателят на Стопанска камара Добрич Николай Радев представи резултати от проведено анкетно проучване сред добричките фирми за предизвикателствата, които срещат при подбора на кадрите.

Структуроопределящи за регионалната икономика фирми като „Албена“ АД- партньор по ДОМИНО, споделиха положителния си опит по прилагането на дуалната форма на обучение. Представители на професионални гимназии от Добрич и Бургас също  споделиха вижданията си за дуалната форма на обучение./