Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Вече са запълнени местата за дуално обучение по дървообработване -Варна

11 юли, 2018 Новини


Расте интересът към дуалното обучение във Варна и още на първия тур са запълнени местата за учебната година 2018/2019 в дуалните паралелки по мебелно производство в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна, бе съобщено днес на пресконференция.

Първите стъпки в дуалното обучение по мебелно производство във Варна бяха направени през 2016 година, когато Общината дофинансира със 70% разходите за дуално обучение, а шест фирми от региона сключиха споразумения за сътрудничество с Гимназията, съобщи директорката Мария Георгиева. От учебната 2017/2018 година Гимназията се включи в проекта ДОМИНО с вече осем фирми-партньори. Предимствата на дуалното обучение са осигуряването на качествено образование и реализация, възможност за израстване в кариерата, добра мотивация за учениците и превенция срещу отпадането им от образователната система, посочи още Георгиева.

Представители на фирмите-партньори споделиха на пресконференцията, че в 12 клас учениците са работили вече напълно самостоятелно и са се справяли блестящо с поставяните задачи. Проблемите с трудовата дисциплина, с която са се сблъскали в началото на обучението, са били бързо преодолени.

Учениците разказват, че наставниците им обръщат голямо внимание по време на практическото обучение във фирмите, а дуалната форма на обучение им е много по-интересна отколкото ученето само на теория в училище.

До момента Гимназията е получила 18 225 лв. от проекта ДОМИНО за подкрепа на учениците, включени в дуална форма на обучение, съобщи на пресконференцията ръководителката на проекта Петя Евтимова. По думите й в страната има 123 ученика, които учат по дуална система мебелно производство, а една трета от тях са във Варна.

Общо 1134 са учениците в България, които учат по системата „учене чрез работа“ в рамките на българо-швейцарския проект  ДОМИНО. Те се обучават в осем професии предимно в секторите машиностроене, електротехника, мебелно производство и туризъм. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ за момента е единствената във Варна, която предлага дуална форма на обучение. 170 са фирмите партньори в страната, които обучават младежи чрез работа, като 81% от тях са изцяло български компании.