Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

За насДуалното образование се въвежда в България в рамките на проект  „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”, финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Проектът е известен накратко като ДОМИНО – абревиатура на „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“.

Бюджетът на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, като 15 процента е съфинансирането от българското Министерство на образованието и науката. Използваме основно опита на Швейцария, но и на други страни, както и добрите традиции на българското професионално обучение.  Дуалното образование е един от основните фактори за икономическия успех и конкурентноспособност на Швейцария, както и за ниската младежка безработица.

Изпълнението на проекта започна през 2015 година. Учениците от Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в София и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък първи през 2015 година започнаха дуално обучение (учене чрез работа) по две професии по швейцарския модел. През следващата година се включиха още 14 училища, а партньори по ДОМИНО бяха 60 водещи български и чуждестранни фирми. През учебната 2018/2019 година 1 600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 12 професии в рамките на ДОМИНО. Партнират ни над 170 фирми български и чуждестранни фирми.

До 2019 година, когато проектът приключва, ДОМИНО планира да обхване поне 1 200 ученици, 15 професионални училища, както и най-малко десет професии. В рамките на проекта се разработват нови учебни планове и  програми, обучават се учители и наставници, както и експерти по дуално образование.

Участието на всички заинтересовани страни в навлизането на дуалната система в българското образование – държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни власти и неправителствения сектор –  са координирани от специален Форум за дуално образование.

Партньори по ДОМИНО са Швейцарският федерален институт за професионално образование и обучение и Българо-швейцарската търговска камара.

Проектът се управлява от Звено за управление на проекта, базирано в Министерството на образованието и науката.

Какво още искате да знаете за ДОМИНО? Вижте Въпроси & Отговори за ДОМИНО.
Свалете информация тук.