Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Бургас

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. Бургас

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. Бургас от учебната 2016/2017 година обучава ученици в професията Готвач – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас обучава ученици в професията Електротехник – специалност „Електрообзавеждане на производството“ (19) и Техник на електронна техника – специалност „промишлена електроника“ (24).

Варна

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ – Варна обучава ученици в професията  Техник-технолог в дървообработването, специалност Мебелно производство.

Добрич

Професионална гимназия по техника и строителство „Михаил Ломоносов“ – Добрич

Професионалната гимназия по техника и строителство „Михаил Ломоносов“ – Добрич обучава ученици в професията Техник-технолог в дървообработването, специалност „Мебелно производство“.

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – гр. Добрич

Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – гр. Добрич обучава по дуалната система техници по транспортна техника (Специалност „Автомобилна мехатроника“)

Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов” – гр. Добрич

Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов” – гр. Добрич обучава ученици в професията Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” в две паралелки (49 ученици).

Златица

Аграрно-техническа професионална гимназия – гр. Златица

Аграрно-техническа професионална гимназия – гр. Златица обучава по дуалната система в професията Машинен техник, специалност „Машини и системи с ЦПУ“.

Казанлък

Професионална Гимназия „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък

Едно от първите училища по ДОМИНО! Гимназията обучава по дуалната система в професията Машинен техник, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление”.

Кюстендил

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ – Кюстендил

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ –  Кюстендил обучава 10 ученика в специалност Електрообзавеждане на производството и 11 – в Мехатроника. Фирмите партньори са  „АБ ТЕРМ“ ООД, „Елпром Трафо СН“ АД и „Торготерм“ АД.

Панагюрище

Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – град Панагюрище

Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм – град Панагюрище обучава ученици  в професиите Машинен техник – Специалност „Машини и системи с ЦПУ” и Техник на електронна техника -специалност „Промишлена електроника“.

Перник

Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ – Перник

Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ – Перник обучава ученици по професията Машинен техник -специалност „Машини и системи с ЦПУ”.

Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“- Перник

Технологичната  професионална гимназия „Мария Кюри“- Перник обучава ученици в професията Електротехник – Специалност „Електрообзавеждане на производството“.

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник обучава от учебната 2016/2017 година ученици в професията Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Плевен

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен обучава по ДОМИНО ученици по специалностите „Електрообзавеждане на производството“ (професия Електротехник) и „Машини и системи с ЦПУ“ (професия Машинен техник).

Пловдив

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ – Пловдив

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“, град Пловдив обучава ученици в професията  Техник-технолог в дървообработването, специалност Мебелно производство.

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив обучава ученици от учебната 2016/2017 година в професията Машинен техник – специалност „Машини и системи с ЦПУ”.

Радомир

Техническа професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Радомир

Техническата професионална гимназия „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Радомир обучава по дуалната система  eлектротехници – Специалност „Електрообзавеждане на производството“.

Русе

Професионална гимназия по транспорт – Русе

Професионалната гимназия по транспорт – Русе обучава ученици по дуалната система за професията Техник по транспортна техника (Специалност „автомобилна мехатроника“).

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе

Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе обучава ученици по професията Техник-технолог в дървообработването, Специалност Мебелно производство.

Професионална гимназия по промишлени технологии „А. Ц. Буров” – гр. Русе

Професионална гимназия по промишлени технологии „А. Ц. Буров” – гр. Русе обучава по дуалната система за професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника”  и Мехатроника.

Сандански

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – Сандански

Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ – Сандански обучава ученици по дуалната система за професията Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.

Севлиево

Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” – Севлиево

Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” в Севлиево обучава ученици по дуалната система в специалностите Машини и системи с ЦПУ (професия Машинен техник) и Електрообзавеждане на производството (професия Електротехник).

Сливен

Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен

Професионалната гимназия по механотехника – гр. Сливен обучава ученици в професиите Машинен техник – (специалност „Машини и системи с ЦПУ”), Техник по транспортна техника (Специалносто „Автомобилна мехатроника“) и Техник-технолог в дървообработването (специалност „Мебелно производство“).

София

Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“

Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ подготвя ученици по дуалната система в професията Техник на електронна техника – Специалност „Промишлена електроника“.

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” – София

Едно от първите училища по ДОМИНО. През учебната 2015/2016 година две паралелки, една в 9-ти и една в 10-ти клас, започнаха обучение по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”.

Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. София

Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. София обучава ученици по дуалната система в професиите  Електротехник – специалност „Електрообзавеждане на производството“  и Техник на електронна техника – специалност „Промишлена електроника“.

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” – гр. София

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” – гр. София  обучава ученици за монтьори на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника”, техници по транспортна техника (Специалност „автомобилна мехатроника“) и за електромонтьори (Специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“).

Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров” – гр. Стара Загора обучава ученици по дуалната система в професията Машинен техник – Специалност „Машини и системи с ЦПУ”.

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” – гр. Стара Загора обучава ученици в професията Готвач – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” от учебната 2016/2017 година с фирми–партньори: „Загора Сити” АД, „Ст. Неделчев Слав” ЕООД, „Тенсидей” ЕООД, „Зараинвест-1” ЕООД, „Балти 2012” ЕООД, „Вимар” ООД, „Шарон 2007” ООД, „Експерт 007” ООД, „СБ 8” ООД, „Грийн Хил” ООД, „Металик” АД, „Пламен Петров-П” ООД.

Професионална гимназия по електротехника „Г. С. Раковски” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по електротехника „Г. С. Раковски” –  гр. Стара Загора от учебната 2016/2017 година обучава ученици за електротехници – специалност „Електрообзавеждане на производството”.

Троян

Професионална гимназия по механоелектротехника – Троян

Професионалната гимназия по механоелектротехника – Троян обучава по дуалната система в професията  Техник-технолог в дървообработването, Специалност „Мебелно производство“.

Ямбол

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – гр. Ямбол

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – гр. Ямбол от учебната 2016/2017 година обучава ученици в професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника”.