Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Бургас

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. Бургас

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров” – гр. Бургас от учебната 2016/2017 година обучава ученици в професията Готвач – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” с фирми-партньори: „Енерджи тийм 2010” ЕООД, „Китен Вакейшън” ЕООД, „Кишишкова 2013” ЕООД, „Деми-67” ЕООД.

 • Брой ученици: 23

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас

Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника – гр. Бургас обучава ученици в професията Електротехник – специалност „Електрообзавеждане на производството“  от учебната 2016/2017 година с фирмите-партньори: „Пристанище Бургас” ЕАД, „Дамвент”, „EVN”, „Сатурн 2” ООД, „Спартак” АД.

 • Брой ученици: 19

Добрич

Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов” – гр. Добрич

Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов” – гр. Добрич обучава ученици в професията Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” от учебната 2016/2017.

Казанлък

Професионална Гимназия „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък

Две паралелки, една в 9-ти и една в 11-ти клас, започнаха дуално обучение през учебната 2015/2016 година по професия Машинен техник, специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление” с партньори: „Арсенал” АД, „М+С Хидравликс” АД, „Гуала Кложърс Туулс” и ЮМТ ООД.

 • Брой ученици: 125

Кюстендил

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ – Кюстендил

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“ –  Кюстендил обучава 10 ученика в специалност Електрообзавеждане на производството и 11 – в Мехатроника. Фирмите партньори са  „АБ ТЕРМ“ ООД, „Елпром Трафо СН“ АД и „Торготерм“ АД.

 • Брой ученици: 21

Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник обучава от учебната 2016/2017 година ученици в професията Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” с фирми-партньори: хотел Хилтън София, хотел Парк Инн София, хотел Sense, Ресторанти Виктория, хотел София Хотел Балкан, Ресторанти Щастливеца.

 • Брой ученици: 23

Плевен

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен

Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Плевен отвори паралелка по ДОМИНО през учебната 2016/2017 година с фирмите-партньори: “ЧЕЗ Разпределeние България” АД,  „АС/ДС” ООД и „Ваптех” ЕООД.

 • Брой ученици: 13

Пловдив

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив обучава ученици от учебната 2016/2017 година в професията Машинен техник – специалност „Машини и системи с ЦПУ” с фирми-партньори: „Шети България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, „Индекс 6” ООД, „Биомашиностроене” АД, „Уилям Хюз България” ООД, „Ка инженеринг” ЕООД, „Монди Стамболийски” ЕАД.

 • Брой ученици: 16

Русе

Професионална гимназия по промишлени технологии „А. Ц. Буров” – гр. Русе

Професионална гимназия по промишлени технологии „А. Ц. Буров” – гр. Русе обучава по дуалната система от учебната 2016/2017 година за професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника” с фирми – партньори „Овергаз Мрежи” АД и „Дунарит” АД.

 • Брой ученици: 10

Сливен

Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен

Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен от учебната 2016/2017 година обучава ученици в професията Машинен техник – специалност „Машини и системи с ЦПУ” с фирми-партньори: „А. Петров 2006” ЕООД, „ЗММ-Сливен” АД и ЕТ „Борал -5М”.

 • Брой ученици: 26

София

Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” – София

През учебната 2015/2016 година две паралелки, една в 9-ти и една в 10-ти клас започнаха обучение по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” с партньори „Кремио България” ЕАД и „Шрайбър Фуудс България” ЕООД.

 • Брой ученици: 26

Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. София

Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. София прие ученици в една дуална паралелка през учебната 2016/2017 година за професията  Електротехник – специалност „Електрообзавеждане на производството“. Фирми-партньори са: „ЧЕЗ Разпределeние България” АД, „Нестле България” АД, „Фесто Производство” ЕООД, „Алфалифт” ООД, „Райхле и Де Масари България” ЕООД и „ЛЕМ България” ЕООД.

 • Брой ученици: 28

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” – гр. София

Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд” – гр. София от учебната 2016/2017 година обучава ученици за монтьори на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника” с партньори „Овергаз Мрежи” АД, „А и А Инженеринг” ЕООД, „Тобо Газ” ЕООД, „Световни нови технологии” ЕООД, „Термоклима 2004” ЕООД.

 

 • Брой ученици: 29

Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров” – гр. Стара Загора обучава от учебната 2016/2017 година в професията Машинен техник -специалност „Машини и системи с ЦПУ”с фирми-партньори: „БРБ Инженеринг” ООД, „ДЗУ” АД, „Пресков” АД, „Прогрес” АД и „Хранинвест-ХМК” АД.

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня” – гр. Стара Загора обучава ученици в професията Готвач – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” от учебната 2016/2017 година с фирми–партньори: „Загора Сити” АД, „Ст. Неделчев Слав” ЕООД, „Тенсидей” ЕООД, „Зараинвест-1” ЕООД, „Балти 2012” ЕООД, „Вимар” ООД, „Шарон 2007” ООД, „Експерт 007” ООД, „СБ 8” ООД, „Грийн Хил” ООД, „Металик” АД, „Пламен Петров-П” ООД.

 • Брой ученици: 26

Професионална гимназия по електротехника „Г. С. Раковски” – гр. Стара Загора

Професионална гимназия по електротехника „Г. С. Раковски” –  гр. Стара Загора от учебната 2016/2017 година обучава ученици за електротехници – специалност „Електрообзавеждане на производството” с фирми-партньори: „Оскар Рюег България” ЕООД, „АТЕ Пласт” ООД и „Мини Марица-Изток” ЕАД.

 • Брой ученици: 25
 • Фирми партньори: СБ 8 ООД

Ямбол

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – гр. Ямбол

Професионална техническа гимназия „Иван Райнов” – гр. Ямбол от учебната 2016/2017 година обучава ученици в професията Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника”.