Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Обучение по дуално образование

27 септември, 2018


На 27 и 28 септември проектът ДОМИНО организира обучение за национални експерти по дуално образование.
Обучението е насочено към швейцарската методика за изготвяне на учебни програми, обучения на учители и наставници.