Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Двудневно обучение за наставници

30 октомври, 2018


Проектът ДОМИНО организира на 30 и 31 октомври в София обучение за наставници. В обучението ще участват 40 участника от професиите машини и системи с цифрово-програмно управление, готвач, промишлена електроника и електрообзавеждане на производството.