Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Каква беше първа дуална година в Панагюрище

5 юли, 2018 Новини


Успешна бе първата година по проекта ДОМИНО за Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм –гр. Панагюрище.

Гимназията се присъедини към ДОМИНО през учебната 2017/2018 година, когато учениците в 9 б и 9 в класове започнаха обучението си по две специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Промишлена електроника“. Партньори на гимназията по проекта са фирмите ОПТИКОЕЛЕКТРОН  ГРУП АД, ОПТИКС АД и АСТРОИДА ООД.

За успешното приключване на първата година по ДОМИНО Гимназията организира специално събитие. Присъстваха и партньорите на училището по проекта – работодатели, родители и ученици.

„Нашата обща цел е в Панагюрище да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да е тясно свързано с високите стандарти и изисквания на бизнеса. Ние с желание работим по дуалната форма на обучение, защото тя съчетава учение и работа и помага на учениците да придобият перспективна професия“, посочи в приветствието директорът на Гимназията инж. Лушка Апостолова. Тя поздрави учениците и им пожела хубаво, наситено с положителни емоции и много ползотворно лято.

Бяха раздадени стипендии, осигурени по проект ДОМИНО на успешното завършилите учебната година ученици.