Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Съвременна работилница за дуалното обучение в Сливен

30 януари, 2019 Новини


В Професионалната гимназия по механотехника в Сливен бе открито работно помещение и компютърна зала за работа със стругова машина за обучение на ученици в дуална форма на обучение по специалност „Машини и системи с цифрово-програмно управление”.

Целта е учениците да добият приложима квалификация, а завършилите да работят успешо в завод ЗММ Сливен.

На откриването присъстваха Емилиян Абаджиев – изпълнителен директор на ЗММ България Холдинг АД , Георги Добрев – изпълнителен директор на ЗММ Сливен АД,  проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков –– зам. ректор за „Факултет и Колеж – Сливен“  на Техническия университет – София и др.

Съвместната дейност на училището със завода и висше учебно заведение дава възможност на част от учениците да придобият още по-висока квалификация.

В рамките на проект ДОМИНО Професионалната гимназия по механотехника – гр. Сливен обучава общо 71 ученици в професиите Машинен техник – (специалност „Машини и системи с ЦПУ”), Техник по транспортна техника (Специалносто „Автомобилна мехатроника“) и Техник-технолог в дървообработването (специалност „Мебелно производство“). Партньори са три фирми: ЕТ Борал – 5М, А. Петров 2006 ЕООД и ЗММ-Сливен АД.

Чуйте повече в интервюто на директора на Професионалната гимназия по механотехника Татяна  Петкова за Дарик радио