Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Равносметката на ДОМИНО две години след старта

13 юни, 2017 В медиите


Дуалното образование в България набира скорост. Две години след старта на ДОМИНО, интересът е много по-голям, отколкото очаквахме в началото. В момента наши партньори са 16 професионални гимназии и 62 фирми – български и чуждестранни, каза в интервю за в. „Стандарт“ ръководителката на проекта Петя Евтимова.

Първоначалните ни очаквания, че по-активни ще бъдат чуждестранните фирми, които познават дуалната система, не се оправдаха. Напротив, 70 % от бизнеса в проекта е изцяло български и едва 30 % са чуждите фирми – от Швейцария, Италия, Германия, Австрия, Унгария и САЩ. Това са фирми със седалища и производство в 11 български града.

Предимството на ДОМИНО е, че проектът се изпълнява съвместно с Министерство на образованието и науката /МОН/ и всички учебни програми в него се утвърждават от министъра на образованието. По този начин стават част от задължителните учебни програми за професионално образование и обучение. Много важно е, че тези програми се разработват от професионалисти от компаниите-партньори и това е първият път, когато имаме реално участие на бизнеса в учебното съдържание на професионалното обучение.

Работим съвместно с МОН за изграждането на българска система на дуално образование, допълва Евтивова. Още през 2015 г. от страна на министерството беше издадена Наредбата за обучение чрез работа (дуално обучение). Сега, две години след старта на проекта, ние сме направили предложения до МОН за усъвършенстване на наредбата и за нови текстове в Закона за професионално образование и обучение, основани на практиката ни, както и на конкретни предложения от бизнеса. Те се отнасят до въвеждането на минимални критерии за фирмите, които искат да приемат стажанти; за създаване на регистър на тези фирми, така че родителите и учениците да могат да се ориентират по-лесно; за приемане от страна на министерството на методология за разписване на програми за професионално образование и обучение с реално участие на професионалисти от съответните професии; за въвеждане на законово изискване учебните програми да се актуализират на всеки пет години.; за приемане на рамкова програма за обучение на наставници и др.

Голяма част от предложенията към МОН произхождат от бизнеса, разказва още ръководителката на проекта. През тези две години екипът на проекта съвместно с Българо-швейцарската търговска камара създаде Форум за дуално образование, в който участваха национално представените работодателски организации, смесени и браншови камари и големи работодатели. Целта на този Форум беше да се обединят усилията и да се постигне съгласие по въпроси от интерес за бизнеса, които да се представят пред държавните институции за решаване.

Освен предложенията, насочени към МОН, има и предложения от компетентността на други институции – Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите и т.н. Например един от най-важните въпроси за бизнеса е решаването на въпроса с усъвършенстването на законодателството за трудовия договор при дуално обучение. Сегашните текстове на Кодекса на труда не са съвсем прецизни, когато трябва да се прилагат към ученици, а не към възрастни и това създава затруднения. Другият спешен въпрос е свързан със здравното осигуряване на учениците в дуална форма – от една страна те като ученици са здравно осигурени от държавата, а от друга – поради това, че имат трудов договор, работодателят също дължи за тях здравни осигуровки.

Вижте тук пълния текст на интервюто