Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Парламентът обсъжда дуалното образование

7 февруари, 2018 Новини


Днес три комисии в парламента – по образование, по социална политика и труда и по икономика, обсъждаха напредъка по въвеждане на дуалната система на образование в България. Такава дискусия по темата за дуалното образование се провежда за първи път в Народното събрание.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че с бюджетната рамка за следващите години ще се увеличават разходите за професионално образование, включително и за дуалната форма на обучение. По думите му финансирането от швейцарска страна ще бъде концентрирано по определени дейности като разработването на учебни планове и др., но не и по преките разходи като стипендии на учениците.

Така Министерството поема ясен и конкретен ангажимент към дуалното образование и се очаква ДОМИНО да се трансформира от проект в държавна политика с нужното планиране и финансиране.

С финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество ДОМИНО работи от 2015 г. за въвеждането на дуалното образование в България.  1 134 ученици от 32 училища в 19 града в страната се обучават по дуалната система „учене чрез работа“.  170 водещи български и чуждестранни фирми са партньори в проекта, давайки възможност на учениците да работят пълноценно. В рамките на ДОМИНО са разработени учебни програми, обучени са наставници, сключени са партньорски договори между работодатели и учебни заведения.

С дуалното обучение имаме възможност да мотивираме учениците за включване в системата на професионалното образование и реално да ги свържем с бизнеса и потребностите на пазара на труда, изтъкна министърът на образованието. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков също бе категоричен, че трябва да се стимулира дуалното обучение с оглед нуждите на пазара на труда. В дискусиите участва и зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

Ръководителят на ДОМИНО Петя Евтимова сподели, че ползите от дуалното обучение в професионалните гимназии са очевидни. Рязко намаля броят на отпадащите ученици, а трудовата дисциплина се пренася и в училище – намаляват отсъствията и закъсненията на онези, които работят по трудов договор,  посочи тя в дискусиите.

До края на март работна група да предложи на Народното събрание варианти за законодателни изменения, свързани с дуалното образование, решиха 60-те депутати от трите парламентарни комисии. Очаква се промените да решат проблемите с договорите между учениците и работодателите, здравните осигуровки на учениците, разрешителни за работа на непълнолетните от инспекцията по труда и др. Крайният срок за иницииране на поправките е 31 март.

Ангажиментът на трите комисии да се ускорят законодателните промени е изключително важен за по-нататъшното прилагане и разширяването на дуалното обучение в България, коментира ръководителката на ДОМИНО Петя Евтимова.