Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Обучения по дуално образование, организирани по ДОМИНО

3 октомври, 2018 Новини


В края на септември 5 нови национални експерти по дуално образование преминаха обучение, организирано по проект ДОМИНО. С това броят на експертите, преминали обучение по методологията на дуалната система, стават 30. Това са представители на професионални гимназии, фирми, както и неправителствени организации и центрове за професионално обучение от цялата страна.

 Обучението бе насочено към швейцарската методика за изготвяне на учебни програми, обучения на учители и наставници.

 Досега по проекта,  който започна  през 2015  година,  са обучени общо 76 учители, 139 наставници от фирмите-партньори по проекта и 25 експерти по дуално образование.

Всички те работят за успешното въвеждане на дуалната система на професионално образование в страната.

В края на м. октомври предстои ново съвместно обучение на учители от професионални гимназии и на наставници от фирмите-партньори. Обучението ще се води от експерти на Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение, както и от вече преминали обучение по проекта български експерти по дуално обучение.