Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Ефектът от дуалното

10 октомври, 2019 В медиите


Нашата практика показва, че с въвеждане на дуалната форма на обучение училища, които не са били толкова привлекателни за учениците и техните родители, са успели да запълнят паралелките си, казва Петя Евтимова, ръководителката на проекта ДОМИНО в интервю за седмичника „АзБуки“ (бр. 41, 2019). Затова нашият съвет към МОН в края на Проекта е да се направи мащабна национална рекламна кампания, която да показва ползите от този тип обучение, както и да представи успешния пример на вече завършилите млади хора. МОН планира да продължи дуалното обучение по нов проект, финансиран с европейски средства, и се надявам в неговите рамки да се предвиди такава кампания.

Средно една образователна реформа отнема около 10 години, а ние успяхме за четири да положим успешно начало. И трябва да продължи да се работи много, за да се развива този успешен модел и да не се разочароват нито фирмите, нито родителите и учениците. Нужен е комплексен подход, което означава МОН да работи по-тясно с Министерството на труда и социалната политика и с Министерството на икономиката, защото трите министерства са отговорни в еднаква степен за успеха на дуалното обучение.

Вижте пълния текст на публикацията