Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Да готвиш за президенти и министри

29 януари, 2018 Новини


Макар и все още да се обучават в училище, ученици по ДОМИНО имат уникалния шанс да работят и да изпълняват важни поръчки.

Ученици от Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник готвиха за официалните обеди при няколко важни посещения в България: официалното посещение  на президента на Швейцария Дорис Лойтхард през ноември 2017 и миналата седмица при работното посещение на министъра на правосъдието и полицията Симонета Сомаруга. Това е представяне на конкретни резултати от българо-швейцарския проект ДОМИНО.

Вълнението на учениците бе голямо, но те се справиха блестящо. Разбира се, готвеха съвместно с шеф-готвачите, които са техни наставници в практическите им обучения в ресторантите.

Незабравими за учениците ще останат и срещите с президента Дорис Лойтхард и министър Симонета Сомаруга, с които разговаряха накратко и се снимаха за спомен. Снимка от разговора на министър Сомаруга бе поместена на сайта на швейцарското Федерално министерство на правосъдието и полицията.

Поздравяваме учениците от Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски” – гр. Перник за успеха и им желаем да имат шанс да продължат да готвят за известни личности вече като професионални шеф-готвачи.

В момента близо 800 ученици се обучават по престижни и търсени професии в 32 професионални гимназии в 19 български града. Практически опит те трупат в 170 български и чуждестранни фирми, които им плащат заплата за труда им.