Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Къде да ни намерите

Посолство на Швейцария
Швейцарски офис за сътрудничество
София 1504
Ул. „Шипка“ 33
Тел: 02 942 01 15
Мобилен: 0889 900106
Meйл:
sofia@eda.admin.ch
daniela.dimitrova@eda.admin.ch

 

 

 

Пишете ни