Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Къде да ни намерите

Адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ 2A

Петя Евтимова, ръководител на ДОМИНО
Тел.: (02) 9217 520
Моб.: +359 889 900 108
E-mail: p.evtimova@mon.bg

Николай Георгиев
Експерт „Дуално образование“
Тел.: (02) 9217 614
Моб.: +359 889 901 987
E-mail: n.georgiev@mon.bg

Полина  Златарска
Експерт „Връзки с бизнеса“
Тел.: (02) 9217 791
Моб.: (+359) 889 90 19 98
E-mail: p.zlatarska@mon.bg

Ива Тончева
ПР & комуникации
Моб.: +359 893 49 30 63
E-mail: iva.tontcheva@taofes.eu

 

 

Пишете ни