Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Въпроси и отговори

 • Какво означава ДОМИНО?

  Официалното име на проекта е „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система”. Наричаме го накратко ДОМИНО, абревиатура на Дуално Образование за Модерните Изисквания и Нужди на Обществото. Краткото име на проекта бе дадено от бургаския учител Станислав Бошнаков. То бе предпочетено измежду 150 предложения в открит конкурс, организиран през 2015 година.

 • Колко и кои гимназии участват в дуалното обучение по швейцарски модел?

  Пилотно в дуално обучение по швейцарски модел през 2015-2016 учебна година се включиха две професионални гимназии. Това са:

  • Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” – Казанлък, където стартираха две паралелки, една в 9-ти клас и една в 11-ти, по професия „Машинен техник”, специалност „Машини и системи с ЦПУ” с партньори: : „Арсенал” АД, „М+С Хидравликс” АД и „Гуала Кложърс Туулс”.
  • Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии  „Проф. д-р Георги Павлов” – София, където стартираха също две паралелки, една в 9-ти клас и една в 10-ти, по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” с партньори „Кремио България” ЕАД и „Шрайбър Фуудс България” ЕООД.

  През 2016 – 2017 към ДОМИНО се присъединиха следните професионални гимназии със своите фирми-партньори:

  • Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров”, гр. София с фирмите-партньори: „ЧЕЗ Разпределние България” АД, „Нестле България” АД, „Фесто Производство” ЕООД, „Алфалифт” ООД, „Райхле и Де Масари България” ЕООД и „ЛЕМ България” ЕООД.
  • Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Плевен с фирмите-партньори: „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „АС/ДС” ООД, „Ваптех” ЕООД.
  • Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас с фирмите-партньори: „Пристанище Бургас” ЕАД, „Дамвент”, „EVN”, „Сатурн 2” ООД, „Спартак” АД.
  • Професионална гимназия по електротехника „Г. С. Раковски”, гр. Стара Загора с фирмите-партньори: „Оскар Рюег България” ЕООД и „АТЕ Пласт” ООД и „Мини Марица-Изток” ЕАД.
  • Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд”, гр. София с партньори „Овергаз Мрежи” АД, „А и А Инженеринг” ЕООД, „Тобо Газ” ЕООД, „Световни нови технологии” ЕООД, „Термоклима 2004” ЕООД.
  • Професионална гимназия по промишлени технологии „А. Ц. Буров”, гр. Русе с партньори „Овергаз Мрежи” АД и „Дунарит” АД.
  • Професионална техническа гимназия „Иван Райнов”, гр. Ямбол с партньор „Овергаз Мрежи” АД.
  • Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Бургас с фирми-партньори: „Енерджи тийм 2010” ЕООД, „Китен Вакейшън” ЕООД, „Кишишкова 2013” ЕООД, „Деми-67” ЕООД.
  • Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов”, гр. Добрич с партньор „Албена” АД.
  • Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня”, гр. Стара Загора с фирми –партньори: „Загора Сити” АД, „Ст. Неделчев Слав” ЕООД, „Тенсидей” ЕООД, „Зараинвест-1” ЕООД, „Балти 2012” ЕООД, „Вимар” ООД, „Шарон 2007” ООД, „Експерт 007” ООД, „СБ 8” ООД, „Грей Хил” ООД, „Металик” АД, „Пламен Петров-П” ООД.
  • Професионална гимназия по облекло и туризъм „Свети Иван Рилски”, гр. Перник с фирми-партньори: хотел Хилтън София, хотел Парк Инн София, хотел Sense, Ресторанти Виктория, хотел София Хотел Балкан, Ресторанти Щастливеца.
  • Професионална гимназия по механотехника, гр. Сливен с фирми-партньори: „А. Петров 2006” ЕООД, „ЗММ-Сливен” АД, ЕТ „Борал -5М”.
  • Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н. Вапцаров”, гр. Стара Загора с фирми партньори „БРБ Инженеринг” ООД,  „ДЗУ” АД, „Пресков” АД, „Прогрес” АД и „Хранинвест-ХМК” АД.
  • Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров”, гр. Пловдив с фирми-партньори: „Шети България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, „Индекс 6” ООД, „Биомашионостроене” АД, „Уилям Хюз България” ООД, „Ка инженеринг” ЕООД, Монди Стамболийски” ЕАД.
 • Откъде можем да научим повече за проекта ДОМИНО?

  За момента следете фейсбук-страницата на проекта: https://www.facebook.com/swissdualeducationbulgaria/
  Скоро планираме и интернет-страница на ДОМИНО.
  Накратко за ДОМИНО в това видео: https://www.youtube.com/watch?v=BCVcICu08XQ&feature=youtu.be
  Новини за дуалното образование можете да намирате и на интернет-страниците на училищата, които участват в ДОМИНО.

 • Вече се говори за ДОМИНО-2. Какво представлява то?

  Министерството на образованието и науката, посредством Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, предвижда изпълнението на т.нар. проект ДОМИНО – 2, който вече е одобрен от Комитета за наблюдение на Програмата. По този начин възможността да бъдат задоволени потребностите на бизнеса и училищата значително нараства. По ДОМИНО -2 се предвижда да бъдат въведени 15 нови професии с дуално обучение.

  Извън рамките на ДОМИНО редица професионални гимназии също предлагат дуална форма на обучение по други специалности. Подробна справка може да бъде направена на изготвената от Министерството на образованието и науката интерактивна карта на професионалните училища в България.

 • Каква е оценката за изпълнението на проекта ДОМИНО досега?

  Към ДОМИНО проявяват интерес редица страни от цял свят. Проектът получи световно признание на Международния конгрес за професионално образование и обучение в гр. Винтертур, Швейцария през юни 2016.

  ДОМИНО беше посочен от швейцарски държавни представители и експерти като един от най-успешните проекти за сътрудничество, базиран на швейцарския опит в дуалното образование. Основната тема на форума, в който участваха над 450 делегати от 80 страни, бе ролята на професионалното образование като ключов ресурс за икономическо развитие и ниска безработица. Към проекта проявиха значителен интерес страни, които обмислят или са в началото на въвеждане на дуалната форма на образование. Над 150 участници в конгреса – от Канада, Южна Африка, Южна Корея, Франция, Хонг Конг, Сингапур, Индия, Мексико,  Грузия, Сърбия, Косово, Румъния и др., избраха да видят българската презентация.

  През март 2017 ДОМИНО бе представен на два форума в Швейцария като добър пример за проект, финансиран от Швейцарския принос към разширения ЕС – на българо-швейцарски форум в Ленцбург, в който участваха над 80 представители на бизнеса от двете страни, както и на среща с бизнеса в Берн, организирана от Българското посолство в Швейцария.

  ФОРУМ ЗА ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Съгласно планираните дейности по Проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система” (проект ДОМИНО),като спомагателен орган към екипа по управление на проекта е предвидено създаването на Форум за дуалното образование. Форумът обсъжда проблемите в професионалното образование. В неговите заседания се включват над 100 участници – представители на всички държавни институции, частни фирми, браншови и бизнес организации, местни институции и неправителствения сектор, както и представители на медиите.

  Целта на Форума ще бъде не само да се обсъждат проблемите в професионалното образование в България, но и да се правят конкретни препоръки към Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Националната агенция за професионално образование и обучение за решаването на тези проблеми. Форумът ще бъде организиран и администриран от Българо-швейцарската търговска камара и ще функционира в период от две години. Първото заседание на Форума се проведе на 16 септември 2015 г. и беше открит от швейцарския държавен секретар за образованието, научните изследвания и иновациите Мауро ДелАмброджо и министърът на образованието и науката Тодор Танев.

 • Кои са предизвикателствата пред дуалното образование в България?

  Големите предизвикателства пред дуалното образование остават недоверието между бизнеса и училищата, притесненията на родители, ученици и родители, както и непознаването на дуалната система.

 • Кои са специалностите, свързани със земеделие и в кои училища се изучават?

  В Швейцария, Австрия и Германия този тип обучение е изключително желан от фирми в областта на земеделието и селското стопанство. Както и в други сектори, така и в земеделието недостигът на квалифицирани кадри е проблем, а интегрирането на дуалното обучение в съответния сектор представлява един от основните механизми за справяне с това предизвикателство.

  Към момента дуалното образование позволява на фирмите от хранително-вкусовата промишленост да подготвят своите бъдещи кадри. Вече няколко производители на млечни продукти у нас обучават ученици в рамките на българо-швейцарския проект.

  Много от другите професии, които са включени в ДОМИНО, също имат приложимост в земеделието и хранително-вкусовата промишленост.

 • Какво е новото в швейцарския модел?

  Основната характеристика на Швейцарския модел на дуалното обучение е самият подход за разработване на учебни планове и програми. Т.е. моделът не се базира просто на „ученето чрез работа”, а предлага начин за определяне на наистина необходимите практически умения на учениците, за да могат те да се реализират пълноценно на пазара на труда.

  Това е методология, чрез която се  гарантира, че учебният процес отговаря максимално на нуждите на бизнеса. Този модел се базира на ситуационни квалификационни профили, които се разработват съвместно с работници с определен опит по дадена професия, с учители по практика и теория на избраните професии и не на последно място с експерти от МОН и НАПОО. Тези ситуационни квалификационни профили служат за база, върху която се изготвят учебните планове и съдържанието по съответните специалности и се гарантира участието на бизнеса в тяхното дефиниране.

  Другата основна черта е, че през последните две години на обучението си учениците работят в предприятията с трудов договор и получават съответното възнаграждение за това.

 • Обучени ли са вече менторите в предприятията? Как ще бъде организирана тяхната работа?

  В рамките на проекта обучаваме наставници от фирмите, като според изискванията на Наредбата за обучение чрез работа фирмите следва да осигурят най-малко един наставник на всеки 5 ученика.

 • Каква ще е учебната им програма от осми до дванадесети клас?

  Швейцарският модел обхваща периода на обучение от 9-ти до 12-ти клас включително. Моделът предвижда следното разпределение: В девети клас учениците ще имат основно общообразователни предмети. В 10-ти клас един ден от седмицата учениците ще имат практически занятия (професионална подготовка), като тези занятия ще се водят или в училището, ако то разполага с подходяща база, или в предприятието. В този смисъл, всяко партньорство по проекта ще подхожда индивидуално по отношение на възможностите на участващите професионални гимназии и компаниите/фирмите, с които си партнират. Целта на практиката в 10-ти клас е учениците да бъдат подготвени постепенно за предстоящата работна среда и спецификата на професията. В 11-ти и 12-ти клас учениците основно ще са в предприятията – два дни в клас и три на работа.

 • Съобразено ли това с изискванията на българското законодателство?

  Напълно, учебните планове и програми, по които се обучават учениците са одобрени от министъра на образованието и науката, а трудовите им договори за работа в реална работна среда, както и възнаграждението са съгласно изискванията на чл. 230 от Кодекса на труда.

 • По колко часа на ден и на седмица ще работят учениците?

  Учениците ще работят максимум по 7 часа на ден, по 3 дни в седмицата в 11-ти и 12-ти клас. Това прави общо 21 часа на седмица или 84 часа  работа месечно в реална работна среда.

 • Какво заплащане ще получават?

  Предвижда се заплащането да бъде процент от минималната работна заплата съобразно реално отработените часове. Според Кодекса на труда заплащането при дуална форма на обучение следва да е не по-малко от 90 % от минималната работна заплата съобразно реално изработените часове.

 • Колко ще е дълъг стажът на учениците?

  Швейцарският модел на дуално обучение, който въвеждаме чрез проекта, съгласувано с Министерството на образованието и науката  предвижда учениците от 11-ти и 12-ти клас да прекарват по три дни на реално работно място в предприятие и два дни – в училище. Така се съчетават знанията, добити в училище и уменията, придобити в реална работна среда.

 • Какви са основните изисквания по ДОМИНО към училищата, които ще въведат обучение чрез работа?

  Основното изискване към училищата, които пилотно въвеждат швейцарския модел на дуалното образование, е да имат изградени устойчиви партньорства с бизнеса. Друга важна предпоставка е да предлагат специалности, за които има голямо търсене от страна на бизнеса.

 • Защо България използва швейцарски опит за навлизането на дуалното образование, след като страната има дългогодишен опит в професионалното образование?

  В ДОМИНО се опитваме да почерпим не само от най-доброто в дуалното образование в света, но и от добрите традиции в българското професионално обучение. Ситуацията в сравнение с годините преди 1989 е много различна – има много частни предприятия, няма държавни поръчки за кадрите, спадна престижа на професионалното образование в страната, а в същото време нарасна нуждата от определени специалисти.

  ДОМИНО не налага швейцарския модел, а чрез проекта работи за създаването на българския модел на дуално образование в тясно партньорство и съфинансиране от българското Министерство на образованието и науката, бизнеса, браншовите обединения, неправителствените организации (виж по-долу Форум за дуалното образование).

  Защо точно Швейцария? Швейцария е една от страните в Европа и света с най-ниска младежка безработица и това е така основно благодарение на традициите в дуалната форма на обучение, които страната има. От нейния опит черпят много страни в света. Опитът на Швейцария показва, че дуалното образование има трима печеливши: учениците, които получават професия, фирмите, които ще имат квалифицирани работници и държавата, защото се гарантира просперитет.

  В ДОМИНО се интересуваме и от опита на Германия и Австрия, които също имат добре развито дуално образование. Австрийската търговска камара и Германо-Българската индустриално-търговска камара изпълняват пилотни дуални проекти в България и ДОМИНО си партнира с тях заради общата ни амбиция България да въведе работеща и устойчива форма на дуално обучение.

  Освен в тези държави, дуалното обучение е важен елемент от професионалното образование в страни като Холандия, Франция, Дания и Португалия. В средното професионално образование на Словакия, Сърбия, Люксембург и Унгария също могат да бъдат открити елементи на дуално обучение. Трябва да подчертаем, че тази форма на професионално образование става все по-популярна не само сред европейските държави, но дори и в световен мащаб, тъй като се счита, че тя е основен инструмент за справяне с младежката безработица и гарантира на бизнеса квалифицирани кадри.

  Вижте графиката по-долу:

  Швейцария отчита най-високи нива на младежка заетост, поддържайки ги над 60% за всички разглеждани години. За учебната 2013/14 г. 64% от учещите средно образование са избрали професионалното образование и обучение. Там то е предимно в дуална форма – 90% от учениците, ориентирали се към професионално обучение за същата година. Трите най-предпочитани сектора тогава са били бизнес и администрация, търговия на едро и дребно,  строителство и градско планиране.

 • Как се определят професиите, които биват включени в ДОМИНО?

  Изборът на нови професии в ДОМИНО се решава по набор от критерии, като най-важните са стабилно партньорство между професионални училища и фирми; готовността им да се включат в ДОМИНО, голямо търсене на тази професия, добавената й стойност за сектора и др.

 • Кои професии са предвидени за включване през учебната 2018 – 2019 година?

  1.Топлотехник (специалност „Отоплителна, климатична, вентилационна и хладилна техника“)

  2.Машинен техник (специалност „Машини и съоръжения за заваряване“)

  3.Ресторантьор (специалност „Кетъринг“).

  Трите професии бяха одобрени на седмото заседание на Форума за дуално образование, което се състоя на 6 март 2017 в София. Форумът обсъди и две резервни професии: електромонтьор (специалност „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“) и професии в растениевъдството.

  Форумът бе открит от министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, който даде висока оценка на проекта ДОМИНО и определи опита на Швейцария, Германия и Австрия като изключително важен за навлизането на дуалното образование в България. МОН е партньор по ДОМИНО и по думите му министерството трябва все повече да поема работата по навлизането на дуалното образование в България.

  На откриването говориха посланиците на Швейцария Денис Кнобел и на Германия Детлеф Лингеман, както и Томас Щьолцл, шерже д`афер на Австрийското посолство.

 • Кои професии са предвидени за включване през учебната 2017 – 2018 година?

  1. Техник по транспортна техника (специалност „автомобилна мехатроника“),

  2. Техник на електронна техника (специалност „промишлена електроника“) и

  3. Техник-технолог в дървообработването (специалност „мебелно производство“)

  Това са трите нови професии, които от учебната година 2017/2018 година ще бъдат предложени за включване в българо-швейцарския проект за дуално образование ДОМИНО. Така общият брой професии по ДОМИНО ще стане осем. Трите нови професии бяха одобрени на четвъртото заседание на Форума за дуално образование на 16 юни 2016 в София. Форумът бе открит от държавния секретар по икономическите въпроси на Швейцария Мари-Габриел Инайхен-Флайш и министъра на образованието и науката Меглена Кунева.

 • Какви нови професии влизат в ДОМИНО през учебната 2016-2017 година?

  Това са три професии, за които бизнесът има нужда от добре подготвени кадри:

  1.Електротехник – специалност „Електрообзавеждане на производството”,

  2. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации – специалност „Газова техника” и

  3. Готвач – Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”.