Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Методология за прилагане на швейцарския модел за дуално образование в българската система за професионално образование

Проучване за въздействието на проекта ДОМИНО

Практическо ръководство ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Официални документи

Презентации

Практическо ръководство за изпълнението на проекта

За партньори

Логото на ДОМИНО и насоки за използването му