Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Швейцарският принос към разширения ЕСЧрез приноса си Швейцария подпомага намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз.

От 2007 година Швейцария е финансирала с един милиард швейцарски франка проекти и програми в десетте страни, които се присъединиха към ЕС през май 2004. България и Румъния, който влязоха в ЕС през 2007, получиха подкрепа от 257 милиона швейцарски франка. През декември 2014 швейцарският парламент одобри 45 милиона швейцарски франка за Хърватия, която е пълноправна членка на ЕС от 2013.

Разпределението на швейцарския принос между 13-те страни-членки става по специална формула, формирана на базата на броя на населението и на дохода на глава от населението.

Швейцария сключва двустранни рамкови споразумения с всяка една страна-партньор, което определя подкрепата за конкретни проекти след консултации със страната и независимо от ЕС.

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Държавният секретариат по икономически въпроси чрез местни офиси във Варшава, Рига, Прага, Будапеща, Братислава, София, Букурещ, Любляна и Загреб отговарят от швейцарска страна за изпълнението на програмите.

 

Швейцарската подкрепа за разширения ЕС: факти и цифри

  • В 13-те страни-членки, които се присъединиха към ЕС от 2014 насам, живеят над 100 милиона души, което е една пета от населението на Европейския съюз.
  • Швейцарският принос за намаляване на икономическите и социалните различия в ЕС възлиза на 1,301 милиарда швейцарски франка.
  • Швейцарският принос към разширения ЕС подкрепя над 300 проекта в 13 държави.
  • Приносът на Швейцария към разширяването съответства на приблизително 0,8% от приноса на ЕС за насърчаване на сближаването в 13-те страни-членки, които се присъединиха към съюза след 2004.